Grantové schémy

Zoznam grantových schém

  • Všeobecné výzvy – podpora projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky (VV) 
  • Program LPP – podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy (LPP)
  • Program VMSP – podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (VMSP)
  • Program VVCE – podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti (VVCE)
  • Program SUSPP – podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím (SUSPP)
  • Program PP7RP – podpora prípravy projektov 7. Rámcového programu výskumu a vývoja (PP7RP)
  • Bilaterálna spolupráca
  • Multilaterálna spolupráca