Aktuálne výzvy

Slovensko - Srbsko 2023

Dátum otvorenia: 22.05.2023, Dátum a čas uzavretia: 24.07.2023 12:00

 
Slovensko - Poľsko 2023

Dátum otvorenia: 22.05.2023, Dátum a čas uzavretia: 24.07.2023 12:00

 
Dunajská stratégia 2022

Dátum otvorenia: 09.11.2022, Dátum a čas uzavretia: 16.01.2023 12:00

 
logo-big-sk-fr_thumb.jpg
Slovensko - Francúzsko 2022

Dátum otvorenia: 03.10.2022, Dátum a čas uzavretia: 05.12.2022 12:00

 

Aktuality

2017 03.10

Zverejnená výzva VV 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2017. Dátum vyhlásenia výzvy je 3. 10. 2017, dátum ukončenia výzvy je 4. 12. 2017.

 
2017 31.05

Nová výzva Slovensko – Rakúsko 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.

 
2017 02.05

Nová výzva Slovensko – Taiwan 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan).