Aktuality

2017 03.10

Zverejnená výzva VV 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2017. Dátum vyhlásenia výzvy je 3. 10. 2017, dátum ukončenia výzvy je 4. 12. 2017.

 
2017 31.05

Nová výzva Slovensko – Rakúsko 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.

 
2017 02.05

Nová výzva Slovensko – Taiwan 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan).

 
2017 03.04

Nová výzva Slovensko – Francúzsko 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.

 
2017 15.03

Nová výzva Slovensko – Čína 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.

 
2015 09.09

Zverejnená výzva VV 2015

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Dátum vyhlásenia výzvy je 09. 09. 2015, dátum ukončenia výzvy je 11. 11. 2015

 
2015 30.04

Nová výzva Slovensko – Čína 2015

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vysokých škôl, vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.

 
2015 30.04

Nová výzva Slovensko – Poľsko 2015

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vysokých škôl, vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike.

 
2015 16.04

Nová výzva Slovensko – Francúzsko 2015

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vysokých škôl, vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Francúzskej republike.

 
2015 07.04

Nová výzva Slovensko – Portugalsko 2015

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vysokých škôl, vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Portugalskej republike.

 
2015 20.03

Nová výzva Slovensko – Rakúsko 2015

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vysokých škôl, vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.

 
2014 02.09

Zverejnená výzva VV 2014

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Dátum vyhlásenia výzvy je 02. 09. 2014, dátum ukončenia výzvy je 14. 11. 2014.

 
2013 27.05

Nová výzva Slovensko - Srbsko 2013

APVV v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ VVŠ SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.

 
2013 10.05

Nová výzva Slovensko – Bulharsko 2013

APVV v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ VVŠ SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Bulharskej republike.

 
2013 23.04

Dodržanie požiadaviek a špecifických podmienok výzvy

Upozorňujeme predkladateľov žiadosti o finančné prostriedky na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja v bilaterálnych výzvach SK-CZ 2013, SK-HU 2013 a SK-FR 2013 na dodržiavanie podmienok Úplného znenia výzvy a jeho príloh.

 
2013 02.04

Nová výzva Slovensko - Francúzsko 2013

APVV v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠVVŠ SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.

 
2013 18.03

Nová výzva Slovensko - Maďarsko 2013

APVV v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠVVŠ SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Maďarsku.

 
2013 15.03

Nová výzva Slovensko - Česko 2013

APVV v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠVVŠ SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike.