Základné informácie o posudzovateľovi

1

Základné informácie

2

Skúsenosti

3

Súhlas a vyhlásenie

4

Prílohy

 

Osobné údaje

 
 
 
 
 
 
 

Adresa trvalého bydliska

 
 
 
 
 
 

Kontaktné údaje

 
 
 
 
 
 

Korešpondenčná adresa (len ak sa líši od adresy trvalého bydliska)

 
 
 
 
 
 

Dôchodca

 
 

Odborná prax

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Špecializácia podľa odborov vedy a techniky